Pavel Čihař, trenér plavání

IČ 11234156

+420799794979

pavel@swimmer.cz

bankovní spojení:

CZK Fio banka, č.ú. 3939393373/2010

EUR Fio banka, č.ú. 31313173/2010

nejsem plátce DPH

K vašemu požadavku uveďte prosím svou skupinu:

A Neplavec - chci se naučit plavat

B Začátečník - nepotopím hlavu a/nebo neuplavu 25 metrů

C Středně pokročilý/á - potopím hlavu a/nebo s námahou uplavu 200 m a/nebo mám problémy s dýcháním

D Pokročilý/á - uplavu bez námahy 200 m, chci zdokonalit techniku nebo se naučit nový způsob

E Plavec - chci se připravit na závody

Pavel Čihař, swimming coach

Identification number: 11234156

+420799794979

pavel@swimmer.cz

Bank account:

CZK Fio banka, account no. 3939393373/2010

EUR Fio banka, account no. 31313173/2010

not VAT payer

Pavel Čihař trenér plavání III. třídy

Please specify your group for your request:

A Non-swimmer - I want to learn to swim

B Beginner - I don´t sink my head and / or I don´t swim 25 meters

C Improver - I sink my head and / or I swim 200 m with effort and / or I have difficulty breathing

D Advanced - I swim 200 m effortless, I want to improve my technique or learn a new stroke

E Master - I want to prepare for the races