Kontakt

Pavel Čihař, trenér plavání III. třídy

+420799794979

WhatsApp +420777611234

pavel@swimmer.cz

bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 3939393373/2010

nejsem plátce DPH

K vašemu požadavku uveďte prosím svou skupinu:

  • Neplavec chci se naučit plavat
  • Začátečník nepotopím hlavu a/nebo neuplavu 25 metrů
  • Středně pokročilý/á potopím hlavu a/nebo s námahou uplavu 200 m a/nebo mám problémy s dýcháním
  • Pokročilý/á uplavu bez námahy 200 m, chci zdokonalit techniku nebo se naučit nový způsob
  • Plavec chci se připravit na závody

Pavel Čihař, swimming coach III. class

+420799794979

WhatsApp +420777611234

pavel@swimmer.cz

Bank account: Fio banka, account no. 3939393373/2010

not VAT payer

Pavel Čihař trenér plavání III. třídy

Please specify your group for your request:

  • Non-swimmer I want to learn to swim
  • Beginner I don´t sink my head and /or I don´t swim 25 meters
  • Improver I sink my head and / or I swim 200 m with effort and / or I have difficulty breathing
  • Advanced I swim 200 m effortless, I want to improve my technique or learn a new stroke
  • Master I want to prepare for the races