Kontakt

Pavel Čihař, trenér plavání III. třídy

+420799794979

WA +420777611234 Mám zájem o vaše lekce plavání

pavel@swimmer.cz

IČ 25600591

bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2000074842/2010

nejsme plátci DPH

Pavel Čihař swimming coach III. class

K vašemu požadavku specifikujte prosím svou skupinu:

  • Neplavec (chci se naučit plavat)
  • Začátečník (nepotopím hlavu a/nebo neuplavu 25 metrů)
  • Středně pokročilý/á (potopím hlavu a/nebo s námahou uplavu 200 m a/nebo mám problémy s dýcháním)
  • Pokročilý/á (uplavu bez námahy 200 m, chci zdokonalit techniku nebo se naučit nový způsob)
  • Plavec (chci se připravit na závody )

Pavel Čihař, swimming coach III. class

+420799794979

WA +420777611234 I am interested in your swimming lessons

pavel@swimmer.cz

ID # 25600591

Bank account: Fio banka, account no. 2000074842/2010

we are not VAT payers

Pavel Čihař trenér plavání III. třídy

Please specify your group for your request:

  • Non-swimmer (I want to learn to swim)
  • Beginner (I don´t sink my head and /or I don´t swim 25 meters)
  • Improver (I sink my head and / or I swim 200 m with effort and / or I have difficulty breathing)
  • Advanced (I swim 200 m effortless, I want to improve my technique or learn a new stroke)
  • Master (I want to prepare for the races)