Kontakt

kontakt trenér plavání

Pavel Čihař, trenér plavání III. třídy

+420799794979

WhatsApp +420 777 611 234

pavel@swimmer.cz

IČ 25600591

bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2000074842/2010

nejsme plátci DPH

K vašemu požadavku specifikujte prosím svou skupinu:

Neplavec - chci se naučit plavat.

Začátečník - nepotopím hlavu a/nebo neuplavu 25 metrů.

Středně pokročilý/á - potopím hlavu a/nebo s námahou uplavu 200 m a/nebo mám problémy s dýcháním.

Pokročilý/á - uplavu bez námahy 200 m, chci zdokonalit techniku nebo se naučit nový způsob.

Plavec - chci se připravit na závody (triatlon, ironman).

contact swimming coach

Pavel Čihař, swimming coach III. class

+420799794979

WhatsApp +420 777 611 234

pavel@swimmer.cz

ID # 25600591

Bank account: Fio banka, account no. 2000074842/2010

we are not VAT payers

Please specify your group for your request:

Non-swimmer - I want to learn to swim.

Beginner - I don´t sink my head and /or I don´t swim 25 meters.

Improver - I sink my head and / or I swim 200 m with effort and / or I have difficulty breathing.

Advanced - I swim 200 m effortless, I want to improve my technique or learn a new stroke.

Master - I want to prepare for the races (triathlon, ironman).