Pavel plaval od dětství za Tělovýchovnou jednotu Teplice, během vysokoškolských studií za Rudou hvězdu Praha.

Držitel osvědčení Trenér plavání III. třídy a Plavčík.

Živnostenské oprávnění č. 1: Vodní záchranářská služba

Živnostenské oprávnění č. 2: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání

Identifikační číslo: 11234156

trenér plavání III. třídy

Pavel has been swimming since his childhood for the Swimming Club in Teplice and during his university studies for the Rudá Hvězda (Red Star) Prague.

Certified Swimming Coach III. class and Lifeguard.

Trade license No. 1: Water rescue service

Trade license No. 2: Provision of physical training and sports services in the field of swimming

Identification number: 11234156